Университети в Германия

Изпрати тази страница на приятел

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ

Освен класическия тип университети - Universitäten,  в мрежата на специализираните висши училища в Германия влизат още - Специализирани висши учебни заведения (Fachhochschulen), Художествен и музкални учебни заведения (Musikhochschulen, Kunsthochschulen), Педагогически, Църковни ВУЗ-ове, Професионални академии, Държавни Университети и частни ВУЗ-ове.

Виж още ( система на образование )

При своето обучение в университет студентите в Германия придобиват преди всичко методологически и теоретични знания. Обучението в университет не дава на студента директно придобиване на професия, а научна квалификация и основни знания за бъдещата работа.

Около 160 са специализираните висши учебни заведения на територията на Германия. Те предлагат на студентите по-практически ориентирано обучение, следването в тях обикновено е по-кратко, като в него се набляга повече на практиката. Следването в т.нар. Fachhochschulen е по-практическ насочено, отколкото в университета. Основното предимство пред университета е, че студентите още по време на своето следване са наясно къде ще работят, след като се дипломират. Недостатък е обаче, че дипломата, която студентите получават при завършването на специализирано висше учебно заведение, не е напълно равностойна на университетската.

Общоприетият срок за кандидатстване за специалности с немски език е 15 юли и се кандидатства с дипломата за средно образование. След приемането на България в ЕС и промяната на процедурите за прием на българи за някои специалности и в някои от университети сроковете за кандидатстване варират – в някои случаи могат да бъдат и след 15.07., или пък да е разрешено доизпращане на документи след 15.07.

За кандидатите, завършили средно образование преди 2009 година - в повечето университети или за някои специалности крайният срок за кандидатстване е 31 май!

 

ВЗАИМОПОМОЩ

Ако сте студенти в Германия, то тук можете да разкажете на всички кандидатстуденти вашите лични впечатления от студентския живот в Германия. Разкажете за Всички важни моменти от кандидатстването и настаняването.

Ако не се сещате точно за някои по-определени случки, които да споделите Ви предлагам и кратък списък с най-важните моменти, за които си стува да разкажете.
Може да пишете само по някоя точка от списъка, а ако имате желание може и по повече(или по всички).

1. Претете Ваша Актуална снимка, за да я публикяваме.
2. Кратка Информация за Вас(къде сте живели и учили преди; къде учите сега; каква специалност; от кога сте в Германия)
3. Актуални теми, на които можете да пишете:

3.1. Важни моменти от кандидатстването.
3.2. Важни стъпки при пристигането в Германия.
3.3. Как се намира жилище?
3.4. Как стои въпросът с работата в Германия?
3.5. Разкажете за специалността, която сте си избрали.
3.6. Какви са впечатленията Ви от Колегите Ви, а и от Германците като цяло?
3.7. Какви са вашите лични впечатления въобще. Каква е вашата равносметка?
  
4. Можете да пишете и за каквито и да са случки от вашия жизнен опит в Германия, които си струва да споделите.

Последни новини

Най-добри университети

Защо Германия?

Основната причина е може би, че ще имате възможноста да учите в една от най-развитите държави не само в Европа, но и в света. Високите заплати позволяват на хората да поддържат висок стандарт, което от своя страна им дава възможност и да живе прочети повече


Google+